ฤกษ์ขอพรเทวดา 29-31 ตุลาคมนี้ ชาวแก๊งเกมสล็อตห้ามพลาด


วันนี้แอดมิน@winsureมีเรื่องมูเตลูมาฝากเพื่อนๆ อีกแล้ว และในวันนี้เป็นการขอพรเทวดาให้ช่วยปกปักรักษาและช่วยดูแลตัวเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตทุกคน และสำหรับการมูเตลูในวันนี้แอดมินก็มีฤกษ์ขอพรเทวดา 29-31 ตุลาคมนี้ ที่เหมาะสำหรับทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ อธิษฐานขอพรเทวดา มาฝากเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตทุกคน

วิธีขอขมาเทวดารักษาตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย

ตั้งนะโม ๓ จบ

“อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

และในวันที่ 29-31 ตุลาคมนี้ มี 4 ลัคนาราศี ถึงคิวขอพรเทวดา จึงนำมากำชับอีกครั้งสำหรับผู้ที่มีความเชื่อนี้เพื่อความสุขกายสบายใจ  ได้แก่ 

ลัคนาราศี เมถุน

เสาร์ 29 ตุลาคม เวลา 11.10 น. ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม เวลา 13.56 น.

ลัคนาราศี ตุลย์

เสาร์ 29 ตุลาคม เวลา 11.10 น. ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม เวลา 13.56 น.

ลัคนาราศี ธนู

เสาร์ 29 ตุลาคม เวลา 11.10 น. ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม เวลา 13.56 น.

ลัคนาราศี กุมภ์

เสาร์ 29 ตุลาคม เวลา 11.10 น. ถึงวันจันทร์ 31 ตุลาคม เวลา 13.56 น.

สำหรับเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตที่มีราศีเกิดตามที่แอดมินนำมาฝากก็อย่าลืมไปขอพรเทวดากันด้วยหละ เมื่อขอพรแล้วก็อย่าลืมเข้ามาผ่อนคลาย และสร้างรายได้กับเกมสล็อต ด้วยการทักมาเล่นเกมสล็อตได้ที่ไลน์แอด@winsure นะคะ