Tag: ออฟฟิศซินโดรม

  • Topic : โรคยอดฮิตสำหรับคนเล่นเกมสล็อตที่ต้องระวัง

    Topic : โรคยอดฮิตสำหรับคนเล่นเกมสล็อตที่ต้องระวัง

    เพื่อนๆ คนไหนที่ทำกิจกรรมต่างๆ ในท่าเดิมนานๆ บ้าง เช่นนั่งทางเดิมนานๆ ยืนท่าเดิมนานๆ หรือกดหน้าจอ หรือแป้นพิมพ์ท่าเดิม ซ้ำๆ ซากๆ และสำหรับเพื่อนๆ ที่ทำกิจกรรมต่างๆ ในท่าเดิมนานๆ ต้องระวังโรคที่มาพร้อมการทำงาน หรือพร้อมกิจกรรม ซึ่งในวันที่เราร่างกายแข็งแรงอาจจะไม่ส่งผลใดๆ หรือไม่รู้สึกอะไร แต่การทำแบบเดิมซ้ำๆ แน่นอนว่าย่อมก่อให้เกิดความเสื่อม ซึ่งคนส่วนใหญ่มักไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากนัก โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่มักจะลืมคำนึงถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว การใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบตลอดเวลา ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย กินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หรือแม้แต่การหักโหมกับการเล่นสล็อตจนมากเกินไป ล้วนเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคต่างภัยไข้เจ็บต่าง ๆ แอดมิน@winsure อยากให้เพื่อน ๆระวังโรคที่อาจจะตามมาดังต่อไปนี้ 1. ออฟฟิศซินโดรม ออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงกับพนักงานออฟฟิศ ด้วยพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนทำงานที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่เป็นเวลานานโดยไม่ได้ขยับตัว จนทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึง ก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบได้ จากสถิติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า คนวัยทำงานร้อยละ 60 มีภาวะโรคออฟฟิศซินโดรม เพราะฉะนั้น เวลาเพื่อนๆ เล่นเกมสล็อตควรต้องลุกออกจากที่เดิมบ้าง หรือเปลี่ยนท่าทางบ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วย 2.โรคนิ้วล็อค โรคนี้เป็นความผิดปกติของมือที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้อย่างปกติ  อาจเป็นนิ้วเดียวหรือหลายนิ้วภาวะนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ปลอกเอ็นบริเวณข้อโคนนิ้วหนาตัวขึ้น เอ็นบวม  ทำให้ปลอกรัดเอ็นมากขึ้น ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการใช้แรงงอนิ้วมากๆ  หรือกำนิ้วแน่นมากๆ ทำให้เกิดการเสียดสีบริเวณปลอกหุ้มเอ็นมาก  ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง …